Navigation

Allmänt om Imints informationsgivning

Imints informationskanaler utgörs i huvudsak av bolagets finansiella rapportering (årsredovisning samt delårsrapporter), pressmeddelanden, nyhetsbrev via Aktietorgets hemsida och företagets hemsida, presentationer för kapitalmarknadens intressenter, samt intervjuer med media.

Imints ambition angående extern kommunikation är att stödja affärsstrategin, öka intresset för företaget och att stärka en korrekt uppfattning av företaget genom att förmedla kunskap och nyheter om Imint och dess verksamhet.

Målsättningen med Imints informationsgivning är att:

  • lämna väsentlig och korrekt information i rätt tid och på rätt sätt
  • inte kommentera rykten, spekulationer, aktieanalyser eller aktiens prissättning
  • samtliga intressenter i kapitalmarknaden skall behandlas lika
  • säkerställa informationens tillförlitlighet genom att upprätta fasta rutiner för information

All kommunikation ska följa de regler som anges i noteringsavtalet med Aktietorget, svensk kod för bolagsstyrning, ABL, ÅRL samt andra tillämpliga regler.