Navigation

Valberedning

Imints valberedning ska, i enlighet med stämmobeslut, bestå av representanter för de tre största ägarna. De ägare som accepterat att ingå i valberedningen har till representanter utsett

  • Björn Berg, Professionell Ägarstyrning i Sverige AB (sammankallande)
  • Anna Söderholm, Almi Invest Östra Mellansverige AB
  • Mateo Santurio, Uppsala universitet Holding AB

I valberedningen ingår också styrelsens ordförande, Katarina Bonde.