Navigation

Integration i mobiltelefon

De senaste åren har en snabb teknologiförbättring skett på smartphonemarknaden och nivån på foton från marknadsledande telefoner kan nu komma nära professionell nivå. Tyvärr har kvalitet och prestanda för videoinspelning halkat efter.

Läs mer

Appar och sociala medier

Idag finns ett stort antal appar och sociala medier som låter användaren spara, bearbeta och dela foton och videoklipp. Tyvärr kan bara ett fåtal ge användaren automatiserade förslag på hur materialet skulle kunna förbättras.

Läs mer

Komprimering

Videofiler av hög kvalitet tar fortfarande relativt mycket plats. Med stabiliserad och korrigerad video minskar de onödiga förändringar från bild till bild som annars uppstår.

Läs mer

Flygtrafikledning

I dag övervakas civil flygtrafik visuellt av flygledare via fönster i höga torn. Flygtrafikledning övergår dock mer och mer till video, och kameror installeras inte bara för trafikledning utan även av säkerhetsskäl.

Läs mer

Flygspaning

Video från obemannade flygfarkoster (UAV) påverkas ofta av störningar i form av okontrollerade rörelser, vibrationer, turbulens och dåliga väderförhållanden. Trots det krävs videoströmmar av bra kvalitet där stabilisering kan vara en avgörande faktor.

Vidhance® korrigerar dessa typer av problem och skapar i realtid en förbättrad video för operatören belägen vid en markstation eller vid en avlägsen videoterminal.

Detta är något vi har erfarenhet av sedan 2009. Våra produkter har sedan start utvecklats i samarbete med krävande kunder i flertalet olika industriella branscher.

Läs mer

Undervattensfarkoster

Fjärrstyrda undervattensrobotar har blivit ett oumbärligt verktyg i diverse djuphavsoperationer. För att styra dessa typer av system med precision och hög säkerhet krävs ofta videoströmmar av bra kvalitet där inte minst stabiliseringen är en avgörande faktor.

Dessutom kan vår teknik i realtid reducera effekterna av ojämn belysning och förbättra videokvalitet i mörkt och grumligt vatten med hjälp av en kombination av regional och global kontrastoptimering.

Genom att alla beräkningar sker i vår mjukvara minskar den nödvändiga komplexiteten hos den redan påfrestade hårdvaran, som kan fokusera på att bara leverera video. Vidhance® sköter resten.

Läs mer