Navigation

Appar och sociala medier

Idag finns ett stort antal appar och sociala medier som låter användaren spara, bearbeta och dela foton och videoklipp. Tyvärr kan bara ett fåtal ge användaren automatiserade förslag på hur materialet skulle kunna förbättras.

Samtidigt vill konsumenter direkt kunna dela sina upplevelser i form av bilder och videor med omvärlden. Allt detta ska helst ske så tidseffektivt som möjligt.

Vidhance® erbjuder i realtid en stabiliserad video av professionell kvalitet och kan dessutom skänka användaren automatiserade förslag på förbättringar. Detta är till nytta inte bara i livesändningar från många olika typer av event, utan även för exempelvis marknadsföring på auktionssidor och ehandelsbolag, eller för att dela med sig av videomaterial på sociala medier.