Navigation

Flygspaning

Video från obemannade flygfarkoster (UAV) påverkas ofta av störningar i form av okontrollerade rörelser, vibrationer, turbulens och dåliga väderförhållanden. Trots det krävs videoströmmar av bra kvalitet där stabilisering kan vara en avgörande faktor.

Vidhance® korrigerar dessa typer av problem och skapar i realtid en förbättrad video för operatören belägen vid en markstation eller vid en avlägsen videoterminal.

Detta är något vi har erfarenhet av sedan 2009. Våra produkter har sedan start utvecklats i samarbete med krävande kunder i flertalet olika industriella branscher.