Navigation

Flygtrafikledning

I dag övervakas civil flygtrafik visuellt av flygledare via fönster i höga torn. Flygtrafikledning övergår dock mer och mer till video, och kameror installeras inte bara för trafikledning utan även av säkerhetsskäl.

Ny teknologi och tillämpningar av den möjliggör att flygledningen koncentreras till en plats. Flygplatsernas in- och utflygningar följs då via datorskärmar. Tyvärr är inte väder och sikt alltid på den nivå som önskas.

Vidhance® förbättrar videoströmmen som tas emot hos en avlägsen trafikledning genom att korrigera för bland annat dimma och ojämn belysning. Flygledarna får därmed full kontroll över sensorer, belysning, flygdata och andra flygledningsverktyg precis som om de vore på plats i det lokala flygledartornet.

Vidhance® innehåller också videoanalysteknik, till exempel möjligheten att automatiskt följa ett objekt, vilket avsevärt kan underlätta trafikledningens arbete.