Navigation

Komprimering

Videofiler av hög kvalitet tar fortfarande relativt mycket plats. Med stabiliserad och korrigerad video minskar de onödiga förändringar från bild till bild som annars uppstår.

Algoritmer för videokomprimering får då lättare att minimera den storlek och bandbredd som krävs för att lagra eller via internet överföra en videofil.

Detta underlättar i sin tur kommunikation med, och lagring av, video i små enheter med begränsat lagringsutrymme, exempelvis smartphones. Samtidigt förbättras videokvaliteten avsevärt i live-scenarion såsom videokonferenser.

Privat videoinspelning med smartphones och kameror kommer också dra mycket nytta av denna teknik.