Navigation

Undervattensfarkoster

Fjärrstyrda undervattensrobotar har blivit ett oumbärligt verktyg i diverse djuphavsoperationer. För att styra dessa typer av system med precision och hög säkerhet krävs ofta videoströmmar av bra kvalitet där inte minst stabiliseringen är en avgörande faktor.

Dessutom kan vår teknik i realtid reducera effekterna av ojämn belysning och förbättra videokvalitet i mörkt och grumligt vatten med hjälp av en kombination av regional och global kontrastoptimering.

Genom att alla beräkningar sker i vår mjukvara minskar den nödvändiga komplexiteten hos den redan påfrestade hårdvaran, som kan fokusera på att bara leverera video. Vidhance® sköter resten.