Navigation

Bolagsstämmokommuniké Imint Image Intelligence AB

Uppsala, Sverige
2017-05-08

Årsstämman i Imint Image Intelligence AB (publ) har avhållits den 8 maj 2017 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Läs mer

Imint anställer Jan Nyrén som marknadsdirektör

Uppsala, Sverige
2017-04-24

IMINT Image Intelligence AB (Imint) meddelar att Jan Nyrén anställts som marknadsdirektör och tillträder tjänsten i början av maj 2017. Nyrén blir en del av bolagets ledningsgrupp och kommer att leda arbetet med produktmarknadsföring, varumärkesplattform samt bidra till det strategiska marknadsarbetet.

Läs mer

Imint och Sharp har tecknat treårigt licensavtal för videostabilisering

Uppsala, Sverige
2017-04-18

IMINT Image Intelligence AB (Imint) kan idag meddela att kunden i det avtal som annonserades 6 april 2017, är Sharp Corporation, Japan. Avtalet ger Sharp Corporation rätt att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones. Imint ger i övrigt inga prognoser om affärsvärdet.

Läs mer

Imint kallar till årsstämma den 8 maj 2017

Uppsala, Sverige
2017-04-07

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730–9751 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2017, klockan 10.00 i sal C, i Uppsala Konsert och Kongress lokaler på Vaksala torg 1, Uppsala.

Läs mer