Navigation

Imint presenterar valberedningen

Uppsala, Sverige
2017-02-15

Valberedning i Imint Image Intelligence AB (Imint) har utsetts. Valberedningen ska, i enlighet med stämmobeslut, bestå av representanter för de tre största ägarna.

Läs mer

Imint utvecklar videolösning åt Samsung Electronics

Uppsala, Sverige
2017-01-23

Imint Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett utvecklingsavtal med Samsung Electronics Co., Ltd, Sydkorea. Avtalet innebär en anpassning av Imints mjukvara Vidhance till en ny produkt som inte är en smartphone. Projektet är uppdelat i faser och kunden har rätt att avbryta projektet inför varje fas. Ordervärdet vid fullt utförande, uppskattas till cirka 800 tkr.

Läs mer

Imint’s Vidhance videostabilisering i Huawei Mate 9

Uppsala, Sverige
2017-01-23

Imint meddelar att den design win som publicerades i ett pressmeddelande 10 januari finns med i Huawei Mate 9. Bolaget kommunicerar informationen eftersom mjukvaran är spårbar i telefonen. I övrigt är Imint förhindrade att kommunicera mer om affären på grund av sekretessavtal.

Läs mer

Imint's Vidhance videostabilisering i smartphone på marknaden

Uppsala, Sverige
2017-01-10

Imint Image Intelligence AB (Imint) meddelar att videostabiliseringslösningen som utvecklats tillsammans med ett stort asiatiskt teknikbolag, nu finns tillgänglig för slutkunder i konsumentledet. Licensiering av mjukvaran sker under det treåriga ramavtal som annonserades den 26 oktober 2016.

Läs mer