Navigation

Imint kallar till årsstämma den 8 maj 2017

Uppsala, Sverige
2017-04-07

Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730–9751 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2017, klockan 10.00 i sal C, i Uppsala Konsert och Kongress lokaler på Vaksala torg 1, Uppsala.

Läs mer

Imint tecknar treårigt licensavtal med ny kund

Uppsala, Sverige
2017-04-06

IMINT Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett tre-årigt licens- och supportavtal med ett asiatiskt teknikbolag. Avtalet ger kunden rätt att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones. Imint ger i övrigt inga prognoser om affärsvärdet.

Läs mer