Navigation

Imint och Wiko Mobile tecknar avtal

Uppsala, Sverige
2017-02-16

Imint Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett flerårigt licens- och samarbetsavtal med Wiko SAS (Wiko), Frankrike. Avtalet ger Wiko möjlighet att integrera funktioner i mjukvaruplattformen Vidhance i sina smartphones. Avtalet innefattar också produktstrategiskt samarbete om framtida funktioner i Vidhance. Imint ger i dagsläget ingen prognos om affärsvärdet.

Läs mer

Imint presenterar valberedningen

Uppsala, Sverige
2017-02-15

Valberedning i Imint Image Intelligence AB (Imint) har utsetts. Valberedningen ska, i enlighet med stämmobeslut, bestå av representanter för de tre största ägarna.

Läs mer

Imint utvecklar videolösning åt Samsung Electronics

Uppsala, Sverige
2017-01-23

Imint Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett utvecklingsavtal med Samsung Electronics Co., Ltd, Sydkorea. Avtalet innebär en anpassning av Imints mjukvara Vidhance till en ny produkt som inte är en smartphone. Projektet är uppdelat i faser och kunden har rätt att avbryta projektet inför varje fas. Ordervärdet vid fullt utförande, uppskattas till cirka 800 tkr.

Läs mer