Navigation

Imint och Wiko Mobile tecknar avtal

Uppsala, Sverige
2017-02-16

Imint Image Intelligence AB (Imint) har tecknat ett flerårigt licens- och samarbetsavtal med Wiko SAS (Wiko), Frankrike. Avtalet ger Wiko möjlighet att integrera funktioner i mjukvaruplattformen Vidhance i sina smartphones. Avtalet innefattar också produktstrategiskt samarbete om framtida funktioner i Vidhance.

Läs mer

Imint presenterar valberedningen

Uppsala, Sverige
2017-02-15

Valberedning i Imint Image Intelligence AB (Imint) har utsetts. Valberedningen ska, i enlighet med stämmobeslut, bestå av representanter för de tre största ägarna.

Läs mer