Navigation

Om Imint

Imints vision är att inta en världsledande position för att analysera, förbättra och stabilisera video i realtid. Imint grundades 2007 på idéer från forskning vid Uppsala universitet, Centrum för bildanalys. Målsättningen var att kommersialisera flera banbrytande innovationer inom realtids-bildförbättring av flygspaningsvideo.

Med minimal fördröjning kan Imints teknik ta bort hinder för mänsklig perception orsakade av okontrollerade rörelser, vibrationer och turbulens samt faktorer som bland annat låg kontrast och dåligt ljus. Vårt samlade algoritmpaket marknadsförs under namnet Vidhance®. Fram tills idag har Imints teknologi sålts till flera ledande internationella bolag inom bland annat spaning, obemannade flygfarkoster (UAV), militära undervattensfarkoster och flygtrafikledning.

arbetar

Sedan 2013 har Imint kontaktats av olika mobiltelefontillverkare och dess “tech centers”. Intresset har varit omfattande för våra tekniska förmågor inom videoteknik. Möjligheten att använda den med minimal fördröjning gör att vår teknik lämpar sig oerhört väl i mobiltelefoner och mjukvaruapplikationer där behovet av bättre videofilmning i realtid är stort.

I oktober 2014 lanserades första versionen av Vidhance Mobile med videostabilisering på en smartphone. Idag för vi en tät dialog med ett stort antal aktörer på marknaden och kommer under 2016 se vår teknik användas inom en rad olika områden riktade mot konsumenter.

Imint har de senaste åren vuxit mycket kraftigt. Genom att kombinera vår världsledande algoritmkunskap och modern mjukvaruutvecklingsmetodik får vi snabbt fram nya produkter och funktioner. Gemensamt för oss alla är att vi drivs av en vilja att radikalt förändra hur video skapas, anpassas, används och delas.

Med vår teknik kan vem som helst bli en professionell filmskapare.