Navigation

Ledning

Andreas Lifvendahl

Andreas Lifvendahl (född 1971) VD

Andreas har varit VD sedan 2012, efter att tidigare ha varit bolagets försäljningsdirektör 2010-2011. Han lämnade Imint 2011 för att leda det internationella teknikkonsultbolaget Etteplans (publ) lokala kontor i Uppsala. Andreas har över 15 års erfarenhet av global storkundsförsäljning och säljledning i bland annat Europa, USA och Asien, inom branscher såsom mjukvaru- och halvledarindustrin. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet, och ytterligare akademisk utbildning inom kommersiell juridik (Uppsala universitet) och affärsledning (Handelshögskolan).

Läs mer på Andreas LinkedIn-profil.

Jens Ålander

Jens Ålander (född 1969) CFO

Jens har varit CFO/COO sedan november 2016. Han har en examen från IHM Business School och genomgått ett antal ledarskapsutbildningar på Columbia University. Jens kommer närmast från Ericsson där han haft en rad seniora och ledande finansroller såväl i Sverige som internationellt. Han har verkat inom produktion, produktutveckling, service och försäljning och har en bred kunskap kring hur ett internationellt företag drivs och struktureras. Jens har också mer än 10 års erfarenhet från ett flertal finanspositioner utomlands, baserad i Italien, Turkiet och Dubai.

Läs mer på Jens LinkedIn-profil.

Johan Svensson

Johan Svensson (född 1978) Produktchef

Johan har en civilingenjörsexamen i tekniks fysik från Umeå Universitet och kommer senast från GE Healthcare där han haft ett flertal seniora roller inom projektledning och produktutveckling. Han har även haft ledande ingenjörsroller inom optik och sensor-teknologi under sin tid på GE. Utanför jobbet är Johan en skicklig och entusiastisk fotograf.

Läs mer på Johans LinkedIn-profil.