Navigation

Styrelse

katarina_bonde

Katarina Bonde (född 1958) Styrelseordförande sedan maj 2016

Katarina har varit knuten till Imint som rådgivare under den första tiden som noterat bolag. Hon är i dag styrelseledamot i bl.a. Fingerprint Cards, Mycronic och Micro Systemation och styrelseordförande i Opus Group och Propellerhead Software. Förutom dessa och andra engagemang i Sverige, har Katarina också engagemang i Silicon Valley-området och andra delar av det amerikanska näringslivet. Hon har haft roller som VD, styrelseordförande och VP of Sales för flera riskkapitalfinansierade företag i Seattle från 1992 till 2004.

LinkedIn-profil

henrik_sund

Henrik Sund (född 1961) Styrelseledamot sedan maj 2016

Henrik är Vice President Telia Company AB och har mångårig erfarenhet av IT- och telekommarknaden bl.a. från Telia Sonera, Nokia, Tieto och Cap Gemini.
Henrik har bl. a varit ansvarig för Globala produkter och tjänster inom TeliaSonera Group.
Henrik har såväl omfattande operativ erfarenhet som erfarenhet från olika styrelseuppdrag.

LinkedIn-profil

hans_eriksson

Hans Eriksson (född 1966) Styrelseledamot sedan september 2015

Hans har en examen i Internationell ekonomi från Linköpings universitet. Hans har en bred operationell erfarenhet från utvecklings- och teknikföretag. Däribland som VD för Bambuser i ca 5 år, ansvarade för etableringen av MySpace på den nordiska marknaden samt som VD för Lunarstorm under 2 år. Hans har även över 10 års erfarenhet från den finansiella marknaden under 90-talet, b.la på HQ och Danske Bank. Han har även haft flera uppdrag åt riskkapitalbolag så som Atomico och Northzone. Hans jobbar idag som senior rådgivare åt teknik- och tillväxtföretag. Hans är även styrelseordförande i Bambuser AB och styrelseledamot i Frideborg Consulting AB.

LinkedIn-profil

harald_klomp

Harald Klomp (född 1976) Styrelseledamot sedan 2012

Harald grundade Imint 2008 tillsammans med en studiekamrat, Jakob Sandström, och var fram till slutet av 2012 dess VD. Han bedriver idag egen verksamhet från Aktiebolaget Uppsala Engineering Partner samt arbetar som CFO åt LeadCold AB. Harald är även styrelseledamot i Aktiebolaget Uppsala Engineering Partner, VisueCare AB och IMINT Partners AB. Harald har en M.Sc och B.B.A från Uppala universitet och National University of Singapore.
Haralds arbete för Imint har fått flera utmärkelser, bl.a. Moby Awards, Handelsbanken Innovation Award, Computer Sweden topp 100 utvecklare, och många fler.

LinkedIn-profil

joakim_nydemark

Joakim Nydemark (född 1971) Styrelseledamot sedan september 2015

Joakim har en ingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Han har över 15 års erfarenhet av utvecklings- och tillväxtföretag, bl.a. som VD på Obigo AB och i andra ledande befattningar bland annat som vice VD för Teleca, global försäljningschef och senare VD för TAT AB samt global försäljnings- och marknadsdirektör för Anoto Group AB. Han har därigenom erfarenhet av internationell försäljning gentemot bl.a. mobiltelefonindustrin samt av att etablera verksamheter på den asiatiska marknaden.

Joakim är sedan 2012 VD på Chrunchfish AB.
LinkedIn-profil